Du är inte inloggad.

Artikel

Yrkeskompetensbevis

Transportörer av gods och/eller personer är skyldiga att inneha ett så kallat yrkeskompetensbevis, förkortat YKB, utfärdat av Transportstyrelsen. Enligt lag måste förare ha både grundutbildning och fortutbildning för att kunna transportera gods eller personer och fortutbildningen görs i regel om vart femte år. Föraren är skyldig att alltid ha med sig sitt YKB när denne är i tjänst, precis som när det gäller ett körkort

 

Infördes efter EU-direktiv

Kravet på att förare innehar yrkeskompetensbevis kom efter att EU beslutat skärpa reglerna gällande gods- och persontransporter. Den som har fått sitt körkort för lastbil utfärdat efter september 2009, är skyldig att också inneha ett YKB för att kunna arbeta som förare, medan den som fått sin behörighet utfärdad innan september 2009 måste ta ett yrkeskompetensbevis senast 2016, eftersom samtliga förare av personbuss och lastbil då måste inneha detta.

 

Hur lång är utbildningen och vad kostar den?

Det beror dels på vilken ålder föraren har och vilket körkort det gäller. För personer yngre än 21 år med körkortsbehörighet C/CE är grundutbildningen på 280 timmar, medan den för den som är äldre än 21 år är på 140 timmar. När det gäller körkortsbehörighet D/DE behöver den som är yngre än 23 år gå en grundutbildning om 280 timmar och för personer över 23 år gäller 140 timmar. Utbildningen finns tillgänglig över hela Sverige, och utbildaren måste alltid vara godkänd av Transportstyrelsen.

 

Var krävs det att man innehar YKB och vad kostar det?

Yrkeskompetensbevis krävs i samtliga EU:s medlemsländer, samt Norge, Liechtenstein och Island. Provet för YKB kostar 220 kronor, och själva beviset kostar sedan 120 kronor plus eventuella kostnader för foto. Fortutbildningen måste sedan genomgås vart femte år för att yrkeskompetensbeviset ska förnyas. Provet ges i dagsläget endast på svenska.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Marknadsundersökningskonsult Stockholm
Vikten av gymnasieutbildning
Att överväga yrkesutbildning
Berika ditt liv – läs på distans
Säkrare arbete på hög höjd