Du är inte inloggad.

Artikel

Bli en bättre ledare och medarbetare!

Hos CoreCode hittar ni flera utbildningar som fokuserar på att hjälpa er att skapa effektiva och välsmorda relationer mellan medarbetare. Oavsett om du är chef över din avdelning, ledare över ett arbetslag eller en medarbetare i ett lag så kommer du att kunna få nya kunskaper inom kommunikation och samarbete. 

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, är en av Sveriges mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Med utbildade och legitimerade instruktörer får ni b.la lära er metoder på hur man bäst tar vara på gruppens olika kompetenser, utforska brister och hantera feedback. Utbildningen genomförs i grupp som består av helt okända personer sedan tidigare för att ge en så verklighetsbaserad träning som möjligt på de olika momenten. 

JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap, förebygger sexuella trakasserier, härskartekniker och andra ovälkomna beteenden på arbetsplatsen. Genom att skapa en trygg arbetsplats så fungerar arbetslagen bättre och kvalitén på arbetet ökar. Utbildningen fyller på med kunskap kring genus, normer och destruktiva strukturer där deltagarna självständigt får förhålla sig till jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

THE, The Human Element, hjälper dig att se inåt och gör en unik resa i självinsikt samt mänskliga relationer. Genom en ökad självinsikt och självacceptans kan du börja använda hela din potential som människa. Det hjälper dig både som individ och för din organisation som kan ta vara på dina positiva relationer. I utbildningen tränar du på att göra mer konstruktiva val i ditt liv samt bli mer självstyrande i vardagen. Utbildningen leds av certifierade handledare som följer med dig på din resa inåt.

Och många fler utbildningar för utvecklande och kommunikation hittar du hos CoreCode som hela tiden jobbar för att utveckla sina kurser mot det behov som finns i Sverige idag. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Dra nytta av de fördelar distansundervisning erbjuder
Telisol - Föregångare inom telekomlösningar
Säkra lyft för din hälsas skull
Fördelar och nackdelar med distansutbildningar
Ta körkort snabbt och enkelt!