Du är inte inloggad.

Artikel

Järnvägsunderhåll i den moderna spårtrafiken

Järnvägen fyller en ytterst viktig funktion i alla moderna samhällen. Till att börja med är det till stor del tågens och järnvägsnätens förtjänst att vi här i vår relativt avlägsna del av världen över huvud taget tog steget in i den moderna eran. Det är till och med sannolikt att vi inte ens hade fått till någon industriell revolution i Sverige utan en fungerande spårtrafik. Under mitten av 1800-talet när man på allvar började sätta igång med att bygga upp järnvägen i Sverige fanns som bekant varken flygplan eller lastbilar. Transporter till vissa delar av landet var synnerligen tidskrävande och svåra, om inte rentav helt ogenomförbara.  De enda transportmedel som stod till buds var nämligen häst och vagn eller båt. Den förra tillåter endast frakt av rätt små volymer i varje lass. Den senare har ingen räckvidd bortom kusterna. Därför kan man lugnt påstå att järnvägen spelat en avgörande betydelse för den svenska industriella revolutionen. Utan spårtrafiken och löpande järnvägsunderhåll hade den sannolikt aldrig kommit igång på allvar.

 

Andra attityder till tågtrafiken

På senare år har emellertid attityden till spårtrafik och järnvägarna som transportmedel förändrats. Många tillmäter inte tågen den betydelse och ställning de förtjänar. Järnvägsunderhåll och satsningar på nya spåravsnitt står inte särskilt högt på dagordningen i den allmänna debatten, även spårunderhåll är en viktig del av järnvägen idag. Till viss del är det här en naturlig utveckling. Numera är det möjligt att resa och transportera varor till avlägsna orter med bil, buss och flyg. Järnvägen har alltså fått konkurrens. Det finns sällan tillräckligt mycket pengar för ett så gediget järnvägsunderhåll som verkligen behövs på många håll. Än svårare är det att vinna anhängare av nya satsningar.

 

Privat spårskötseln och framtidens tåg

Den rådande trenden i Sverige och resten av Europa är privatisera många sektorer som tidigare skötts av staten. Tågtrafiken, planering av nya sträckor och järnvägsunderhåll är inget undantag. Detta är en av anledningarna till att snabbtågen endast trafikerar vissa sträckor. Det befintliga järnvägsnätet som på många håll byggt på samma struktur i uppåt 100 år har helt enkelt i den kapacitet som krävs. Att järnvägsunderhåll och tillsyn dessutom brustit gör inte saken bättre. Förhoppningsvis kommer denna trend att vända innan det är för sent.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Affiliate inom webbhotell
Snart jul
Allt om Ben Affleck
Med tanke på trädgården
Att anlita advokat