Du är inte inloggad.

Artikel

Marknadsundersökning och opinionsundersökning

Explorare är ett företag som jobbar med kvantitativa marknadsundersökningar och opinionsmätningar. Vi vänder oss till slutanvändaren av marknadsundersökningar men även till andra undersökningsföretag som behöver hjälp med någon eller några delar vid genomförande av undersökningar. Explorare kan hjälpa dig med problemanalys, projektledning, databearbetning, dataanalys, presentationsmaterial och presentationer.

Problemanalys
Vi gör en ordentlig problemanalys tillsammans med dig som vi sedan bygger själva undersökningen på.

Undersökningsdesign
Antingen är det en kvantitativ eller kvalitativ undersökning och beroende på vilken det är finns det flera olika sätt att samla in information på för att få ett tillförlitligt resultat. Här fastställer vi bl.a. datainsamlingsmetod och urvalsstorlek.

Ta fram och sätta upp frågeformulär
Utifrån problemanalysen och metodval tar vi tillsammans med dig fram ett frågeformulär. Formuläret fungerar som ett ”mätinstrument” som kommer ge mätbara svar. Det övergripande målet med det här är att få så god kvalitet på slutresultatet som möjligt. Beroende på den metod som valts så måste ett användbart frågeformulär utformas som är optimalt för just den metoden. Det är viktigt att den som ska svara på frågorna kan följa formuläret, förstå frågorna och inte tröttna. Det är viktigt att frågeformuläret fungerar som det är tänkt. Därför testar vi så att utformningen fungerar genom några olika steg, bland annat genom att genomföra testintervjuer.

Presentera resultatet
Beroende på önskad leverans och presentation av resultaten får du som kund slutresultatet redovisat. Resultaten kan överlämnas på olika sätt och hur det ska ske bestäms så tidigt som möjligt under undersökningsprocessen.

 

Beroende av hur undersökningssituationen ser ut sker många av stegen samtidigt, iterativt eller i omvänd ordning. I vissa undersökningar kanske något steg helt utelämnas. Explorare hjälper till med hela eller delar av processen ovan. Vi koordinerar och driver processen till det önskade slutresultat är framtaget.

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

En annorlunda framgångshistoria med hjälp av SEO
SEO vs PPC
Webb- och logotypdesign
Tjäna snabba pengar på Internet är ingen konst
Använd lagringssystem för elektroniska dokument för optimal säkerhetskopiering