Du är inte inloggad.

Artikel

När man dör - vad skall man tänka på?

Som rubriken antyder så slipper man själv tänka på alla bestyr kring ovannämnda. Den stöten får närmast sörjande ta. Det är inte helt okomplicerat att bara dö idag och gravsättas i vigd jord.

Dödsfallsbevis

Det första som sker att ett  dödsfallsbevis måste utfärdas från läkare eller sjukhus. Efter att dödsfallet registrerats kan Skatteverket utfärda olika intyg som behövs i samband med dödsfallet. Ett exempel på intyg är "Dödsfallsintyg med släktutredning". Där framgår vilka dina närmsta är. Även andra instanser som krematorier, banker eller försäkringsbolag kan tillhandahålla detta intyg.

Myndigheter och insitutioner

Efter detta måste andra myndigheter som pensionsbolag, banker, bostadsföreningar och postverket informeras. Inte bra om post fortsätter att strömma in genom brevlådan eller om man tvingas debitera räkningar som hyra.

Begravningen

Normalt bör en begravning eller kremering ske inom en månad efter dödsfallet men anstånd kan fås via Skatteverket om t.ex. släkten är oenig om var denna skall ske. Efter en månad skikckar skatteverket ut en blankett om s.k. bouppteckning i vilken man redogör för den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Man får tre månader på sig för detta. Året efter dödsfallet skall en deklaration göras för den döde av dödsbodelägare eller boupptecknare.

Hjälp med det praktiska

Med tanke på allt som måste göras av de sörjande under en till tre månader kan det underlätta att anlita en begravningbyrå eller motsvarande. Det finns gott duktiga tjänster som kan ta hand om det praktiska för ett dödsbo i Malmö, Stockholm, Göteborg eller på andra orter i Sverige.  Visserligen är detta mycket dyrare än om man ombesörjer allt själv, men i ett trängt läge är det behjälpligt. De flesta hjälper till med råd från dag ett efter dödsfallet och att ordna bergravning, juridisk hjälp , klädsel vid jordfästningen, blommor, gravsten och testamenten m.m. Man kan t.o.m. få hjälp att planera sin egen begravning .


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Ny bostad
Vilka typer av tjänster gör en elektriker?
Badrumsrenovering Järna
Flyttstädning i Stockholm
Badrumsrenovering Stuvsta