Du är inte inloggad.

Artikel

Snabbkopplingar fyller en viktig funktion på många områden

Snabbkopplingar av olika slag är en smart och mycket användbar konstruktion med ett brett spektrum av möjliga användningsområden. De fyller till exempel en viktig funktion i industrisammanhang där man ofta behöver väldigt säkra anslutningar till rörledningar och slangar.  Snabbkopplingar används också vid bränslehantering på alla nivåer. Bensintanken i mindre båtar ansluts till motorn med en snabbkoppling av mindre dimensioner. En betydligt större variant av den flexibla kopplingstypen används även då bensinstationernas depåer ska fyllas på från en tankbil eller eventuella egna reserver. Till och med något så enkelt och vardagligt som ordinära trädgårdslangar skarvas och ansluts till vattenkranen via snabbkopplingar.

 

Många varianter och alternativ

Som ni redan insett finns snabbkopplingen i närmast oräkneliga varianter och utföranden. Materialval avgörs väsentligen av det aktuella användningsområdet. Snabbkopplingar till vattenslangar för trädgårdsbruk och andra ändamål som inte ställer särskilt höga krav på säkerhet och beständighet tillverkas både i plast och olika metaller. Rent generellt är snabbkopplingar i metall den absolut vanligaste typen. Mässing har varit ett särskilt vanligt materialval i alla tider. Men på senare år har rostfritt stål kommit att favoriseras av många företag som tillverkar kopplingar, rörledningar och andra mekaniska anslutningar.

 

Höga krav på industrikopplingar

Snabbkopplingar som ska användas i industrin måste uppfylla långt högre krav än vad som är fallet med enklare varianter för hemmabruk. Avloppssystem, kylanläggningar och diverse ledningar för vätskor utsätts inte sällan för extremt stora påfrestningar., till exempel i form av högt tryck. Därför det av stor vikt att alla delar i systemet står pall för alla tänkbara påfrestningar. Helst ska både ledningar och snabbkopplingar klara av betydligt mer än vad som blir aktuellt i praktiken, för att skapa en säkerhetsmarginal. Snabbkopplingar, skarvar och ledningar som leder  kokande vätskor eller väldigt varma gaser fyller en synnerligen viktig säkerhetsfunktion. De får helt enkelt inte påverkas  så pass mycket att läckage kan uppstå bara för att värmen inne i ledningar plötsligt skjuter i höjden.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Höj säkerheten på företaget med passerkort
6 tips om hur du vårdar din bil
Julkort är en given del av julen
Vad är en travers?
Sexleksaker