Du är inte inloggad.

Artikel

Takläggning och takrenovering

Att renovera taket på ditt hus är en investering för framtiden. Genom att regelbundet se över ditt tak kan du undvika vattenskador som kan leda till mer omfattande skador på din bostad. ett dålit utfört arbete med ett hustak kan leda till riktigt dyra kostnader och huvudvärk.
Papptak, tegeltak, betongtak, shingeltak och plåttak är de vanligast förekommande varianterna man idag använder som takbeklädnad.

Papptak (ytpapp) är anpassad för att klara av många år i vårt tuffa svenska klimat med många och snabba väderomställningar.

Som de flesta andra husägare vill du självklart att ditt tak ska hålla så många år som möjligt och då är underarbetet mycket viktigt när du lägger nytt tak eller renoverar ditt gamla. Det sparar både din ekonomi och oro för att taket till exempel ska börja läcka vatten vid häftiga skyfall. Ett väl lagt tak håller i många år om det underhålls på rätt sätt. Papptak är till för att skydda både ditt tak och underliggande konstruktioner och har därför en mycket god täthet och kvaliteten är hög. Ytpapp passar allra bäst för plattare tak där du kan rulla ut pappen och sedan täta den genom svetsning. Tak med låg lutning ställer extra höga krav på din taktäckning.

Vid läggning av tegeltak använder man sig av tegelpannor som är ett naturligt material som använts vid takläggning i tusentals år. Äkta tegel består av lera och är ett vanligt material för yttertak.

Tegeltak i äkta tegel är vackert att se på, vilket uppskattas av både husägare och dess grannar. Samtidigt håller tegelpannor betydligt längre än de flesta andra taktyper på marknaden och står emot fukt mycket bra. Ett råd är att du bör gå upp på ditt tak årligen för att se att det inte finns några skador på tegelpannorna. Det bör du göra för att i tid hinna upptäcka eventuella skador.

För mer information om takläggning och takrenovering, samt fler beskrivningar på olika typer av tak, läs mer här!

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Hundskogar i Danmark – tänk på detta
Apple hintar om en typ av flexibel skärm
Skådespelaren Johnny Depp
Ny på Arbetsmarknaden
Könssjukdomar