Du är inte inloggad.

Artikel

Marknadsundersökningskonsult Stockholm

En marknadsundersökningskonsult kan anlitas för att utforma kvantitativa marknadsundersökningar så som kundundersökningar eller opinionsundersökning. Datainsamling görs med utvalda metoder för ändamålet för att få fram ett resultat som tydligt visar svar på det man undersöker.

 

En kundundersökning kan göras för att se vad kunderna har att säga om företaget och varumärket. Hur upplever kunderna tjänsterna eller produkterna och vad har de för bild av ert varumärke? En utvärdering av resultatet kan visa vad kunderna har för behov och hur era tjänster eller produkter kan förbättras. Men det kan även visa hur de upplever kvaliteten av det ni som företag erbjuder och om de lever upp till de förväntningarna som kunderna hade innan.

 

En marknadsundersökning går ut på att ta fram en undersökning som passar ett visst ändamål med ett valt syfte. Kundens information om vilken information som ska samlas in lägger grunden för vilken typ av marknadsundersökning som ska tas fram och vilka metoder som ska användas för att få fram bäst resultat. I en marknadsunderöskning kan det ingå moment så som problemanalys, projektledning, databearbetning, dataanalys, presentationsmaterial och presentationer.

 

Det finns olika typer av kvantitativa undersökningar och det kan handla om fler olika sorter: kundundersökning, personalundersökning, potentialutvärdering, imagestudier, reklammätning eller opinionsmätningar. Oavsett vilken typ av undersökning det är så utgår man alltid från en problemanalys och avslutar med presentation av resultatet. Däremellan finns det ett flertal steg som ska följas för att få fram en riktigt stark undersökning, allt ifrån framtagning av urval, uppsättning av frågeformulär till analys av data och undersökningens design.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Yh utbildningar i Stockholm och övriga landet
SEO Viktigt!
Varför utbilda sig till diplomerad affärscoach?
Information till den som är ny i Sverige
Säkra lyft för din hälsas skull