Du är inte inloggad.

Artikel

Vad händer när barnet vill bo hos den andre?

Ponera att du är frånskild far och din dotter, som är blott 12 år gammal, inte vill bo hos sin mamma. Frågan man då ställer sig är, har din dotter rätt att bestämma när hon är över 12 år fyllda?

Barnets vårdnadshavare bestämmer

Intuitionen säger naturligtvis att ”barnet, oavsett om hen är 12 år fyllda, skall få bestämma själv när det gäller vårdnad, boende och umgänge”. Tyvärr är detta inte lagen. Det är nämligen barnets vårdnadshavare som bestämmer. Den som har den rättsliga vårdnaden har både rätten och skyldigheten att bestämma över barnets allra mest personliga vilja, däribland var barnet skall bo och vem hen skall umgås med.

Barnet säger sin sak först, men...

Givetvis skall barnet få yttra sin fria vilja när det gäller boende och umgänge. Därefter är det upp till vårdnadshavaren att bedöma om det är rimligt att följa barnets önskemål med hänsyn till hur frågan är ställd samt hur gammalt och moget barnet är.

Att den gängse uppfattningen att barnet får bestämma själv kring just 12 års ålder bygger bland annat på en tolkning från Föräldrarbalken (21 kap. 5 § FB). Där gjordes 2006 gällande att polisen inte fick hämta ett barn som fyllt 12 år, om barnet motsatt sig det verkställighet om umgänge, så tillvida att Länsrätten fann det nödvändigt med tanke på barnets bästa.

Efter en vårdnadsreform samma år ser denna bestämmelse annorlunda ut. Numera gäller att kortfattat att ”om barnet nått en ålder och mognad att man bör ta hänsyn till barnets vilja, får verkställighet inte ske mot barnets vilja utom då rätten finner nödvändighet av hänsyn till barnets bästa”.

Summa summarum

Vem som verkligen har rätt i frågan om umgänge är alltså vårdnadshavaren som alltid i första hand bör lyssna och tolka barnets vilja och önskan. Om du känner igen dig i detta fall och om något inte står rätt till när det gäller ditt barns rätt till umgänge kan du tala med juridiska experter på området umgängesrätt i Malmö, Göteborg, Stockholm eller just din ort i Sverige. Säkerligen så kommer de ge dig ännu tydligare klarhet för just din situation.
 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Yh utbildningar i Stockholm och övriga landet
Bli målare i Uppsala
Marknadsundersökningskonsult Stockholm
Distansutbildningar kan ge dig betydande fördelar på arbetsplatsen
Vikten av SFI-kurs i Sverige