Du är inte inloggad.

Artikel

SFI öppnar upp dörrarna till ett yrkesverksamt liv i Sverige – lär dig mer om hur det fungerar

Den som anländer till Sverige och som inte talar svenska, eller har svenska som sitt modersmål, kan dra stor nytta av att gå svenska-för-invandrare-kurser. Upplägget är smart och utformat att passa människor med olika studiebakgrund.
 
Det går att läsa den här sortens svenskakurser över hela landet och lättast är det om man kontaktar sin kommun. Ju snabbare man kommer igång med språkstudierna, desto lättare kommer allt annat att bli, som integration och yrkesförberedelser. Kanske är du intresserad av att börja arbeta så snabbt som möjligt? Då är språket det viktigaste av allt. Den här typen av språkkurs finns tursamt nog som yrkessvenska, ett val som kan passa den som så snabbt som möjligt vill få jobb i Sverige.
 
I korta drag kan man säga att SFI är en grundutbildning i det svenska språket och den utbildning som erbjuds för den som inte har svenska som sitt modersmål. Att SFI och integration hör ihop råder det inga tvivel om eftersom språket oftast är den barriär som gör det svårt att såväl studera och arbeta som att skaffa vänner i ett nytt land. Genom att påbörja språkstudierna direkt när du anländer till Sverige kommer du skynda på din integrationsprocess och snabbare bli en del av det svenska samhället med allt vad det innebär. Har du svårt att ta dig till skolan för att plugga svenska för invandrare? Ingen fara. Det går att läsa online SFI, alltså som distanskurser. Detta kan vara praktiskt om du exempelvis behöver vara hemma med barn, om du arbetar eller liknande.
 
För dig som är intresserad av svenska för invandrare med fokus på yrkesinriktad svenska, finns bra möjligheter. Yrkessvenska hjälper dig att snabbare lära dig de ord och termer som används inom det yrke du vill arbeta med, exempelvis inom sjukvård. Många som flyttar till Sverige är exempelvis redan läkare eller kirurger och vill kunna fortsätta jobba så fort som möjligt, något som går snabbare med just SFI och integration. När det kommer till integrationsbiten är såväl online SFI som studier i klassrum oerhört bra eftersom upplägget även tar med sådant som är bra att veta om Sverige. Det kan handla om normer, hur olika sociala sammanhang fungerar och så vidare.
 
För dig som vill börja studera SFI omgående finns alla möjligheter. Du kan enkelt söka på nätet för att hitta kurser nära dig. Vanligtvis behöver man göra ett prov för att man ska kunna bedöma vilken nivå en person ligger på. När man ska studera SFI kan man exempelvis börja på studieväg 1, här finns kurserna A, B, C och D. Detta är den kurs man läser om man inte har någon tidigare bakgrund med studier. Studieväg 3 å andra sidan är till för den som har studerat mycket och som snabbt vill fortsätta plugga eller arbeta. Påbörja en spännande,
utmanande och rolig resa in i Sverige genom språkets väg!


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Vilken industrislang bör man välja?
Allt om Blake Lively
SP Fönster
Åtgärder för att säkerställa säkerheten vid användning av fasadstegar med fallskydd
Att ha ett inbrottslarm installerat i bostaden