Du är inte inloggad.

Artikel

Värna barnets väl vid vårdnadstvisten

Om det värsta skulle hända och äktenskapet eller förhållandet med äkta maken/makan eller sambon tar slut och det finns barn i hushållet tilldelas i normala fall paret gemensam vårdnad om dem. I regel är delad vårdnad den bästa lösningen för alla inblandade och på sätt och vis en utgångspunkt för familjerätt.

Enskild vårdnad
Dessvärre händer att tidigare par är så pass osams att gemensam vårdnad inte är möjlig. När så sker och den ena föräldern helst ser att den andre inte bör vara och bestämma om barnets väl kan han/hon ansöka om enskild vårdnad (som det heter inom familjerätt). Det är emellertid inte så att den föräldern som förlorar vårdnaden inte längre har rätt att träffa barnen, vilket många tycks tro.

Föräldrabalken som är en av de viktigaste lagarna vad gäller familjerätt kräver mycket goda skäl för att någon ska förlora sin umgängesrätt. Förbud att träffa barnen utdöms i allmänhet enbart vid allvarlig brottslighet eller om det bedöms föreligga direkt fara för barnets psykiska eller fysiska hälsa.

Samarbete är att föredra
Bäst är såklart om de frånskilda föräldrarma kan lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan och samarbeta med vårdnaden om barnet. Samarbete värderas också högt inom familjerätt. Faktum är att föräldrabalken är tydlig med att den förälder som är bäst på samarbete bör tilldelas vårdnaden.

Utgångspunkten är hela tiden vad som är bäst för barnet ifråga och inte de enskilda föräldrarnas separata intressen. När barnen är riktigt små brukar dock föräldrabalken tolkas till moderns fördel, då man anser att barnet är i större behov av sin mamma under de första känsliga levnadsåren.

Hjälp finns att få
Om frånskilda föräldrar har problem att komma överens om hur vårdnaden av barnet ska hanteras och utföras är hoppet på inget sätt ute. Socialtjänsten kan i de flesta fall, om konflikten inte är synnerligen våldsam, anordna så kallade samarbetssamtal där man får hjälp av en utbildad och kvalificerad samtalsledare.

Samtalsledaren kan ofta vara ett gott stöd när gamla tvister och konfliktmönster kommer upp till ytan och gör diskussioner på tu man hand omöjliga, i andra fall kan man vända sig till en advokatfirma.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Jeans - ett plagg med gedigen historia
Hundskogar i Danmark – tänk på detta
Utvecklingen av olika sorters klockor
Om skådespelaren Tom Cruise
Hitta duktiga föreläsare i Örebro på ett enkelt sätt