Du är inte inloggad.

Artikel

Teambaserad försäkringsutredning för Försäkringskassan av läkare

För dig som upplever att du har sådana problem att du inte klarar av att utföra ditt jobb, eller för den delen dina dagliga sysslor hemma, kan Försäkringskassan beställa en teambaserad försäkringsutredning (TMU), eller en särskild läkarutredning (SLU). Det här görs oftast när försäkringstagarens problem verkar mer komplexa än normalt. En teamutredning är till för att visa hur sjukdomstillståndet eller de fysiska problemen påverkar förmågan att arbeta. Här läggs fokus på vad du kan göra, snarare än på vad du inte kan göra.

I de mindre komplicerade fallen av försäkringsutredningar handlar det ofta endast om att Försäkringskassan, läkarens intyg, och dina egna upplevda problem ställs samman, och att en bedömning därefter görs hos Försäkringskassan. Är det däremot mindre klart hur sjukdomstillståndet påverkar dig, eller om det rör sig om ett mer komplext problem, då kan Försäkringskassan beställa en teambaserad utredning, en TMU, eller en särskild läkarutredning, en SLU. Vid en TMU ingår ett team med specialister, bland annat läkare, fysioterapeut och psykolog, som tillsammans utvärderar din arbetsförmåga och möjlighet till att klara ett vanligt liv. Vid en SLU är det en läkare som gör utvärderingen. Vid båda utredningarna står det i fokus vad du klarar av att göra fysiskt och det finns ett antal förutbestämda aktiviteter som används som ”måttstock” i bedömningen. Dessutom får du ge din syn på vad du upplever dig klara av, i samtal med alla inblandade yrkesgrupper. Det ger dig möjlighet att verkligen komma till tals i utredningen.

Försäkringskassan kan använda sig av både privata och offentliga vårdgivare när de vill genomföra en sådan utredning, men det är just Försäkringskassan som sätter igång den. Om du har problem med ryggen, kan försäkringskassan vända sig till en klinik där det finns ryggspecialist, läkare, psykolog, arbetsterapeut och fysioterapeut, för att få en omfattande utredning. Detta ger dig som vill bli sjukförsäkrad möjlighet att få en större noggrannhet i utredningen än vad kanske en ren läkarundersökning kan påvisa.

Alla läkare, specialister, psykologer och andra yrkesgrupper som deltar i en sådan här utbildning måste ha genomgått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i just försäkringsmedicin och måste fortsätta delta i fortbildningar för att kunna utföra utredningarna. Ett vårdalternativ där det finns läkare som utreder rehabiliteringsbehov finns bland annat i Stockholm, Växjö och Sundsvall. Hos dem kan man under 2 dagar bli utredd, och om man inte bor på orten kan man få bo gratis hos dem under själva utredningen. När utredningen är klar får man oftast svar inom en vecka, genom att man blir uppringd av läkaren. Bedömningen skickas sedan vidare till Försäkringskassan. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Att raka sig med rätt raklödder
Fungerar laserhårborttagning på alla?
Hitta bättre sidor för dejting – Så gör du
Därför ska du inte borsta tänderna!
Funktionell Träning