Du är inte inloggad.

Artikel

Stålhallar – byggnader som går att anpassa

För företag som befinner sig i en expansionsfas eller behöver se över sitt system för produktion eller försäljning så kan en stålhall vara en praktisk lösning. Företag som expanderar och behöver nya lokaler kan, istället för att hyra in sig i en byggnad av konventionellt snitt låta uppföra en stålhall till en bråkdel av kostnaden. Även om priset på stålhallar är en av de främsta fördelarna, jämfört med vanliga byggnader, så finns det också andra positiva sidor. Stålhallar är enkla konstruktioner som inte behöver lika många bärande element. Detta gör att det inte finns några pelare mitt i utrymmet som tar upp plats, eller försvårar vissa moment av till exempel produktionen. Ramarna som byggnaden är uppförd på är alltså självbärande, även om ytan är mycket stor. Du får helt enkelt en större effektiv yta, vilket kan vara synnerligen praktiskt för många verksamheter.

 

Stålhallar som används till försäljning
Om du behöver en lokal att sälja dina produkter i, så kommer du snabbt igång med verksamheten med en stålhall. De byggs på mycket kort tid, eftersom produktionen är standardiserad. Det finns många företag som konstruerar dessa, och på till exempel pmh.se kan du se en mängd olika varianter. Det finns hallar som kan utformas för särskilda ändamål, till exempel om du behöver ett bra system för ventilation eller temperaturreglering. Möjligheterna är många när det gäller den här typen av konstruktion. Hör dig för om priser och leverans, samt om hur hallen kan anpassas efter dina önskemål.

 

Idrottshallar
En stålhall kan givetvis också användas för olika typer av idrottsverksamhet. Avsaknaden av pelare mitt i rummet är även på detta område en fördel, och du kan använda hallen för till exempel ridsport eller handboll utan problem.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Sverigekatalogen
Free spins
Lite om tätskikt och en skola
Konsten att veta vad som sker efter det att man är död
En härlig morgon i Italien